Postkort

Postkort – Brevkort

Postkort skrevet på Samsø 16.5.1871, men først lagt i postkassen i København på Toldboden eller i skibbrevkassen. Stemplet KIØBENHAVN K.B. er for kasspost. Det stumme stempel er anvendt meget sent, da den normale brug af stumme stempler og nummerstempel ophørte 8.4.1888.

Brevkort blev indført 1.4.1871. De havde påtrykt værdi og det var den samme takst som for breve. 2 sk for lokalporto og  4 sk for landsporto. Alle poststempler skulle anbringes på forsiden af hensyn til korrespondancen.

I sommeren 1875 indførtes internationale brevkort à 6 øre til Norge og Sverige og 10 øre til det øvrige udland. 1. april 1885 nedsattes taksten til 5 øre for kort til Norge og Sverige – altså billigere end brevkort til indlandet.

Loven af 1888 nedsatte endelig taksten for indenlandske brevkort til 3 og 5 øre, og det blev muligt at sende dem delvis frankerede.

Brevkort med betalt svar indførtes fra 1. juli 1883 i værdierne 6, 8 og 10 øre. Til lande uden for UPU var taksten 15 øre, og så måtte man opfrankere med 5 øre på begge kort.

Anordningen af 1888 gav tilladelse til, at private måtte fremstille brevkort og først fra 29. august 1907 kunne man udelade ordet Brevkort på de private kort. Dog ikke hvis det var dobbelte brevkort.

Ved brevkortenes indførelse i 1871 var det kun tilladt at benytte adressesiden til modtagerens adresse. Firmanavn eller afsender måtte ikke placeres der. Først 24.3.1896 meddeles det i OM, at afsenderen af brevkort kan tilføje sit navn og adresse på  kortets forside. Det er nok mere en tilgivelse end en tilladelse, da mange brevkort før 1896 er forsynet med afsendernavn eller -stempel på forsiden af forsendelsen.

Udenrigs Brevposttakst, 1.10.1923, oplyser, at dobbelte brevkort til udlandet skulle være i det mindste delvist frankerede. Det bliver 1.10.1925 ændret til: ”Svarkort med betalt Svar, hvis to dele  ikke er fuldt frankerede ved afgivelsen til Postbesørgelse er udelukkede fra Postbefordring”.

Fra 1.7.1948 blev det tilladt – på Verdenspostforeningens 12. kongres – at tilbagesende dobbelte brevkort med ”hovedkortet” vedhængende. Det kendes der eksemplar på før den tid.

Spørgekortet fra dobbelt brevkort. Kortet var oprindelig 10 øre til udlandet, men svarkortene var ikke forsynet med fransk tekst,, som de efter UPU aftalerne skulle være. De blev derfor tilbagekaldt og fik trykt fransk tekst ”Réponse” på svarkortet. Ved portostigningen i 1921 bliver der tiltrykt 15 øre. Ved portonedsættelsen i 1925 er der ikke behov for 25 øres brevkort og en del bliver ændret til 15 øre – landsportotakst ved overtryk 5. Allerede 1.4.1926 ændres landsportotaksten til 12 øre og kortet overtrykkes med 7 til den ny takst 12 øre.

Meget tidligt privat fremstillet Brev-Kort frankeret med 2 Skilling. Kortet er faktisk sendt som en tryksag. Postvæsenet har ikke overholdt bestemmelsen om, at alle stemler skulle placeres på forsiden af brevkortet.

Denne side har kun grundtaksten for breve.

De specielle tillæg og gebyrer findes HER.