Penge- og Værdibreve

 

Takster og posthistorie

Penge- og Værdibreve

Postloven fra 1851 havde ingen særlig takst for værdibreve, men angav at forsendelser, der indeholdt værdier skulle ekspederes som pakkepostforsendelser.

For forsendelser med pakkeposten, hvor der ikke var angivet nogen værdi, blev pakken ved bortkomst erstattet med 1 Rdl pr. pund. Det var det samme som man havde betalt i værdiporto. Havde pakken en anført værdi var erstatningen lig med denne.

Fra 1.10.1865 bliver det muligt at betale disse værdigebyrer med frimærker.

Værditarif 1.4.1851
Taksten er tillægstakst. Pakker i almindelighed indtil 32 lods vægt (480 g) blev befordret med brevposten. For pakker og værdier i almindelighed blev portoen sammensat af en grundtakst 6 sk., en vægtporto (efter afstanden) og en porto for den angivne værdi. For pakker uden værdiangivelse beregnes værdiportoen med 1 sk. pr. 1 punds vægt.

 

Lokale værdibreve og -pakker

Ved bekendtgørelse 1.10.1870 indførtes lokale værdibreve. Forsikringspræmien var den samme som for landsporto værdibreve.

Ved Anordning 1.4.1871 blev værdigebyret nedsat til det halve. Dette var gældende indtil 1.10.1888, hvorefter det blev det samme for både lokal- og landsporto værdibreve.

Returnering/omekspedtion af pengebreve
Tillægsporto for videresendelse eller tilbagesendelse af værdibreve blev ved lov 1.4.1871 fastsat til 1 Sk. pr. 100 Rdl., dog mindst 4 Sk. Trådt i kraft 1.4.1871.

Ved loven af 1888 blev det ændret til 1 øre pr. 100 kr., dog mindst 8 øre. Denne tillægsporto bortfaldt med loven 1. oktober 1907.

 

 

 

 

 

 Værdibrev – konvolut – fra Fredericia 1.3.1864 indlagt 300 Rdl.
Værdibreve skulle sendes med Pakkeposten, og for bancosedler og lign. i konvolut betaltes kun efter værditariffen med tillæg af grundtaksten. Det vil sige, at afstandstaksten ikke skulle betales.
Grundtakst 6 Sk. Værdi 12 Sk. pr. 100 Rdl. = 42 Sk. Lak 3 Sk. og blanket 2 Sk. = 5 Sk.

Påskrevet 42/5 på brevet nedre venstre hjørne.

 

 

 

Værdibrev efter 1868 (den violette etiket blev indført dette år). Brevet må være 2. vægtklasse. Takst 12 Sk. for brevet. 4 Sk. for værdi op til 50 Rdl. = 16 Sk.

For eftertælling af indholdet 4 Sk. og 2 sk. for lak.

Eftertælling og lak skulle betales kontant af afsenderen.