Værdipakker

Værdipakker

Forklaring på pakketyper

Let pakke

20.11.1915. Reglement for den indenrigske Posttjeneste: ”Pakker der ikke er større end en Halvflaske, bør sendes som lette.” Små pakker af ringe vægt. Normal takst. Ofte bliver de transporteret i brevpostsæk.

Forsigtig Pakke

Forhøjet takst. Pakker der kræver særlig omhyggelig behandling under postbesørgelsen.

Paa Afsenderens Risiko

Normal takst. Postvæsenet fraskriver sig ansvaret for evt. beskadigelser.

Voluminøs

Forhøjet takst. Pakker, hvor målene er over standard, pakker som ikke kan stuves eller pakker som i forhold til deres vægtsats indtager et stort omfang.

Il-eksprespakker

En il-eksprespakke blev transporteret hurtigst muligt til adresseposthuset, og straks udbragt med bud

OM 43/1942. Eksprespakker til København, der indgår med tog 60, planmæssig ankomst kl. 20.28 vil indtil videre ikke blive udbragt samme aften, medmindre de er sendt som Il-Eksprespakker.

Eksprespakker

I Reglementet fra 1928 står: ”Ved ekspresbesørgelse forstås udbringning af en forsendelse på bestemmelsesstedet ved særligt bud.

Ekspresbesørgelse kan ikke med sikkerhed ventes at ville finde sted på anden måde end ved gående bud, men cyklende bud vil oftest blive anvendt.”

Lagerafgift

Den 1. marts 1921 blev der indført en lagerafgift for henliggende pakker, der ikke afhentedes senest på syvende dagen. Afgiften blev fastsat til 10 øre pr. dag ud over den syvende dag. 15. marts 1962 blev lagerafgiften forhøjet til 20 øre.

Registernumre

Fra 1. marts 1921 kunne det pålægges afsendere, der jævnligt indleverede et større antal pakker, at de selv forsynede forsendelserne med registernumre.

Fra 1. maj 1946 fik brevsamlingssteder med et rimeligt antal afgående pakker registernumre med brevsamlingsstedets navn / Pr. adresseposthusets navn.

Faktagevogne

Fra 1. juli 1930 kunne pakker efter visse nærmere regler indleveres til postvæsenets fakturagevogne – dog ikke i forretningskvarterer. Gebyret blev påsat i gebyrmærker.

Faktagevogn anvendt til udbringning af pakker.

Det var fra 1930 muligt at indlevere pakker til disse vogne mod et gebyr.

Adressekort for en værdiæpakke på 5.000,- kr. Sendt fra Corinth 15.10.1919 til Hofjuveler Michelsen i Købnehavn. Afsenderen har bedt om, at den 8 kg. tunge pakke blev sendt som “Forsigtig” pakker.

Denne side med Tillægstakster for pakker er fra

Dansk Posthistorisk Håndbog bind 1.