Pakker - Ispostflyvning

Ispostflyvninger

Den første uofficielle ispostflyvning blev foretaget 11. februar 1917. Et af hærens luftfartøjer havde assisteret med lægehjælp til Saltholm, og de medtog post på tilbageturen.

Luftbefordring af posten under issituationer blev taget i brug i følgende finansår (1. april – 31. marts) 1921-22, 1923-24, 1928-29, 1936-37, 1939-1943, 1946-48, 1953-56, 192-63 og 1965-66.

Ispostflyvningerne var ekstra udgift for postvæsenet, og for at dække denne udgift ind blev der ekstra gebyrer på nogle af flyvningerne og begrænsninger i mængden af pakker ved kun at befordre ilpakker.

1922

13.2.         En enkelt flyvning fra Frederikshavn til Læsø. Det var meningen, at der skulle være flere flyvninger, men flyvemaskinen blev beskadiget i Frederikshavn efter den første tur.

4.-25.2.     Der blev fløjet fra Kalundborg til Aarhus og Samsø. Fra Jylland mod Sjælland. Tillægsporto 20 øre undtagen for forsendelser til Samsø.

1924

Mellem Ærø og Fyn blev der foretaget ispostflyvninger i januar, februar og marts. Ingen kendetegn på disse forsendelser. Enkelte ture til Fanø og Manø.

1929     

18.2-6.3.      København – Marslev.

18.-22.2       København – Læsø

18.2-25.3     København – Samsø – Anholt

23.2-25.3     Frederikshavn – Læsø

1937

Etableret flyveberedskab Marslev – Korsør, men kun  luftpostbefordring til Saltholm, Hirsholmene og Endelave.

1940

Den første af tre på hinanden kommende isvintre, der nødvendiggjorde, at posten måtte flyves indenrigs.

31.1.  Pakker undtagen luftpostpakker samt værdibreve over 500 kr. modtoges ikk til befordring fra Sjælland til Fyn og Jylland samt omvendt.

1.2.    Værdiforsendelser over 500 kr. modtages ikke til befordring til Bornholm.

4.2.    Ilpakker fra Sjælland til Fyn og Jylland og omvendt kan nu modtages til befordring med første lejlighed. Ad luftvejen befordres som hidtil dog kun luftpostpakker.

5.2.    Til og fra Læsø kan af pakker kun luftpostpakker forventes befordret.
Allerede den 25. januar 1940 flyves den første ispost til Saltholm.

Der blev indført for højet tillægstakst for luftpostpakker. Vinteren lukkede de fleste danske farvande og både DDL, Zone  Redningskorpset og Hærens Flyvetropper udførte postflyvninger.

Der flyves til forskelllige småøer, men også mellem København – Esbjerg – Aalborg og Rønne.

Sidste flyvning var mellem Esbjerg og Rømø 21. 3.

Luftpostbrev sendt fra København 18.2.1922
med flyvemaskine over Storebælt.

Adressekort for to luftpostpakker sendt fra Fruens Bøge til Skodborg på Sjælland, 21.2.1940. Begge pakker vejede 10 kg., hvilket var maximum for luftpostpakkerne under isflyvningen.

Portoudregning for 1 pakke
Første 7 kilo kostede 100 øre.
Følgende kilo 20 øre = 3×20   60 øre
Luftposttillæg 50 øre pr. kg.   500 øre
Postekspedienten har været behjælpelig med at udfylde Adressekortet, hvilket kostede 5 øre (gebyrmærket)

I alt 660 øre pr. pakke + de 5 øre i gebyr.


1941

15.1.      Der blev truffet forberedelser til udsendelse af isberetninger. Isberetninger skulle udbringes som telegrammer til adressater, som Postvæsenet havde udvalgt. Udtelefonering måtte ikke finde sted.

Isflyvninger i perioden 18. januar til 15. februar

  • Saltholm 18. januar
  • Endelave 28. januar
  • Anholt fra Kbh. 29. januar
  • Anholt fra Aalborg 11. februar
  • Læsø 15. februar . Datoerne er for første post.

1942

24.1.    Cirkulære vedr. en luftrute København–Ry.

26.1.    Cirkulære vedr. evt. posttransport med flyvemaskine mellem København og Marslev

28.1.    Flyvning København–Ry medtager post. Tillæg for pakker 50 øre pr. kg. min. 1,- kr. Dagen efter blev tillægstaksten fordoblet.

14.2.    Kun luftpostpakker til Bornholm. Den 18.2. modtog man atter pakker til normal takst.

18.2.    Kun il-pakker over Storebælt.  Normal postgang igen fra 23.2.

22.2.    Luftpostruten København–Ry indstillet.

3.3.      Pakker til og fra Bornholm medtages indtil videre kun som luftpostpakker. Tillæg 1,- kr. pr. kg. min. 2, kr. O.M. kommer ikke med oplysning om, hvornår der igen kunne sendes pakker til normal takst ad søvejen.

5.3.      Kun il-pakker indtil videre. Den 13.3. kan pakker til almindelig takst modtages til transport over Storebælt, men kun i retning fra Sjælland til Fyn–Jylland. Ændres dagen efter: nu kun il-pakker.

25.3.    Pakker befordres til alm. takst begge veje over Storebælt.

9.5.      Indenlandske pakker til befordring over Storebælt i retning fra Fyn-Jylland til Sjælland bliver indtil videre kun modtaget som il-pakker.

13.5.    Atter almindelig takst for alle pakker.

Ruten København–Marslev åbner 20. marts og lukker allerede 22. marts.

Der blev fremstillet et poststempel til Marslev Flyveplads.

Der blev bl.a. fløjet til Anholt, Byrum, Christiansø, Endelave, Hesselø, Saltholm, Sejerø, Tranebjærg

I dagene 21.-23. december 1940  incl. kunne pakker, der skulle befordres over Store Bælt kun modtages som il-pakker. Befordringen skete lejlighedsvis. Alle andre pakker til befordring over Store Bælt skulle indleveres efter den 23.12.

1943

Der skete også indskrænkninger i befordringen af pakker i november 1943, men det meddeltes pr. telegram, så indskrænkningerne kendes ikke pt.

1947

Isvinter. Uafbrudt frost siden 21.januar.

Postflyvninger fra 3. februar.
Om dagen til Beldringe og om natten til Aalborg. Sidste flyvning til Beldringe var 10. marts, men den sidste til Aalborg var 31. marts. Skibsforbindelsen  til Samsø var afbrudt fra 7. februar til 8. april. Post blev fløjet med Zone Redningskorpsets fly, som også gjorde nogle ture til Sejerø. En meget hård vinter, hvor mange småøer fik fløjet post.

2.-3. feb. Ekstraordinær flyveforbindelser København-Beldringe og København-Aalborg.

17.2.    Forsøgsvis til lejlighedsbefordring over Store Bælt modtages il-pakker retning Sjælland-Fyn.

18.2. Det samme i retning Fyn-Sjælland.

20.2. Pakker til udlandet, der skal passere Store Bælt kan forsøgsvis modtages mod betaling af indenlandsk ilpakkegebyr.

12.3. Forsøgsvis modtages pakker uden ilpakkegebyr til lejlighedsvis befordring over Store Bælt i retning Sjælland-Fyn. Fra samme dag modtages pakker til og fra Bornholm til befordrng med skib.

31.3. Lejlighedsvis befordring af pakker uden ilpostgebyr i retning Fyn-Sjælland.

1955

Isflyvninger til de små øer 25. februar – 16. marts.

1956

Ispost over Storebælt 21. – 28. februar

1961-1962

I tiden 4.10.1961-31.1.1962 fik Anholt post med skibsruten København-Anholt-Grenå, og luftpost ca. 2 gange om ugen på grund af issituationen.

1963

Fra 11. februar til 1. april modtages der ikke pakker til befordring over Storebælt. Il-pakker modtages til lejlighedsvis befordring.

 

Første afgang 1940. Der blev også befordret passagerer.

Luftpostpakke fra Løgumkloster til Forsinge på Sjælland, 20.2.1947.
Pakketakst for 2 kg. 75 øre. Luftposttillæg 60 øre pr. 1 kg. Ankomst 22.2.1947.

DDL flyvemaskinen Fokker F. XII forrest sammen med en svensk maskine på Marslev Flyveplads vinteren 1940.
En passagerbillet kostede 40,- kr.

Denne side med Tillægstakster for pakker er fra

Dansk Posthistorisk Håndbog bind 1.