Exprespakke - Ilpakke

Eksprespakker

Med loven af 1908 blev det tilladt at sende pakker med ekspres 1. juli 1908.

Anordning af 22. marts 1912 ombyttede ⅛ mil med 1 km. og ¼ mil med 2 km.

I Reglementet fra 1928 står: ”Ved ekspresbesørgelse forstås udbringning af en forsendelse på bestemmelsesstedet ved særligt bud.

Ekspresbesørgelse kan ikke med sikkerhed ventes at ville finde sted på anden måde end ved gående bud, men cyklende bud vil oftest blive anvendt.”

Vægtgrænsen for pakker i indre distrikt var op til 50 kg.

For pakker i ydre distrikt kun 3 kg.

Adressekort for en EXPRES pakke sendt fra Ålborg 7.5.1981 til Videbæk. Adressekortet har påtrykt rød Expres etiket og indleveret efter den normale kontortid. Derfor betalt gebyr 180 øre.

Ilpakker

Indførtes 1. juli 1908 og ophørte 1.10.1984.

En ilpakke blev fremsendt på hurtigste måde, evt. med første tog, der normalt ikke var postførende med pakker. Indleveringsfristen for il-pakker var det halve af den normale indleveringstid – ½ time i stedet for 1 time før postens afgang. Udbringningen skete med almindelig omdeling. Skulle udbringning ske straks, skulle pakken være en il-eksprespakke.

Til den almindelige pakketakst blev tillagt de nævnte gebyrer i tabellen til venstre.

Fra 1962 var tillægget lig med portoen. Forsendelsen Ilpakker var populær, hvilket kan ses af de bevarede adressekort.

 

Anbefalet ilpakke, 1.5.1943.

Afsender er Barfoed (perfin O.O.B), der trykte rationeringskortene under krigen. Pakken har formentlig indeholdt rationeringskort, siden den blev sendt anbefalet til Mørkøv Sogneraad.

Taksten 10,55 er korrekt.
Det er en nærzonepakke.
Første 7 kg.    1,25
Flg. 16 kg         4,00
Reg.gebyr        0,30
Ilpakke            5,00 I alt 10,55 kr.

Denne side med Tillægstakster for pakker er fra

Dansk Posthistorisk Håndbog bind 1.