B-breve Økonomibreve

B-breve – Økonomibreve

Den 16.1.1989 indførte postvæsenet Økonomibreve, et begreb der allerede var kendt i udlandet.

Samtidig hermed ophørte Tryksager i Danmark og Småpakker.

Med tidens nye kopimaskiner var det svært at kontrollere betingelserne for Tryksager.

Tryksager til udlandet kunne ikke sløjfes samtidig grundet UPU-aftaler, men fortsatte indtil 10.6.1991.

Økonomibreve skulle mærkes B. De var lidt billigere end almindelige breve, men op til fem dage undervejs. På denne måde udnyttede man sorteringsmaskiner og personalet bedre.

Den første takst var kun gældende i 14 dage. Lidt underligt at man indførte en ny forsendelsestype, så kort tid inden årets portostigninger kom.

Forsøg med reklame topstyker på københavnske Post-Brevkasser. Omkring 1945.
 

Kun Standard og Storbreve.    Fra 1.4.201 er der kun én slags breve.

B-breve kunne ikke sendes som kvalificeet post.

Det vil sige anbefalet eller ekspes.