Anbefalede breve - Rekommandation

Tillægstakster for breve

Rekommanderede breve før 1851

Fra 1814 var det officielt tilladt at påtegne vigtige breve NB og tage kvittering på dem.

Fra 1818 indførtes et gebyr herfor – 8 sk. for afsender og 6 sk. fra privat modtager, i alt 14 skilling. Denne takst var gældende indtil frimærkets indførelse.

Penge og værdisager måtte ikke indlægges i brevene og erstatning herfor ydedes først fra 1839.

Privat rekommanderet brev. Porto fra København til Roskilde 3 sk. Reg.gebyr 8 sk betalt kontant til postmesteren i København. Modtageren har betalt 6 sk (påskrevet) til postmesteren i Roskilde.

I modsætning til rekommanderede breve til private, hvor både afsender og modtager betalte for brevet, skulle NB-gebyret 14 sk på KT rekommanderede breve være betalt fuldt ud af afsender.

Rekommanderede breve efter 1851
Den 1.4.1851 ændres gebyret til 8 sk. betalt kontant af afsender og intet af modtager. På anbefalede breve fra perioden 1.4.1851 til 1.4.1868 ses ofte en blækpåtegning 8/2 på brevets forside. Det betyder 8 skilling i anbefalingsgebyr og 2 skilling for udfærdigelse af postkvittering.

I cirkulære 10/1859 (4.8.1859) pålægges det postkontorerne at skrive NB med rødkridt på alle rekommanderede breve.

Rekommanderet brev 2. vægtklase, påskrevet NB med rødkridt og 8/2 for gebyr og kvittering

Fra 1.4.1868 skulle anbefalede breve være fuldt ud frankerede og reg.gebyret skulle også betales med frimærker

Ved cirkulære af 28. sep. 1870 bestemtes, at der nu kunne modtages lokale anbefalede breve, porto 10 sk (2 sk porto og 8 sk gebyr).

Anbefalede breve kunne fra 1943-44 efter særlig tilladelse fra Generaldirektoratet besørges ufrankerede for enkeltporto.

Rekommanderet brev af 2. vægtklasse, påskrevet NB med rødkridt og 8/2 for gebyr og kvittering.

Reg brev 1875

Rekommanderet brev frankeret med 25 øre. Sendt fra København 18.2.1875 til Kallundborg. Brevet er sendt i de tre måneder, hvor man omregnede Rigsmønt til Kroner og Øre ud fra den samlede porto.
Brev 4 Skilling og Rekommandation 8 Skilling, i alt 12 Skilling, der omregnet blev 25 øre.
Fra den 1.4.1875 kostede et rekommanderet brev af 1. vægtklasse 24 øre.

B-breve kunne ikke sendes som kvalificeret post.

Det vil sige anbefalet eller ekspes.