Frimærkepenge

De danske frimærkepenge er blevet meget populære inden for de senere år.
For 20 år siden kunne de købes for under 1 kr. stykket. I dag er prisen næsten 10-doblet - og de mest sjældne indbringer flere tusinde kroner.
Allerede i 1941 udkom det første katalog, Carl Lund-Jensens.
Senere udgav Jørgen Sømod et katalog og endelig i 2005 og 2008 udgav han to-bindsværket ”Frimærkepenge i Danmark”. Nærmest en bibel over frimærkepengene, men der kom aldrig en ordentlig indholdsfortegnelse, hvilket gør det lidt beværligt.
Skilling og Siegs har siden registreret frimærkepenge, og der er kommet næsten 100 hidtil ukendte frimærkepenge frem siden Jørgen Sømods kataloger udkom. Fremover vil der sikkert stadig komme nye og hidtil ukendte frimærkepenge og det håber vi, at denne registrant vil være med til at udbrede kendskabet.
Gennem de senere år har vi arbejdet på en lave en hjemmeside, med søgefunktioner. Databasen er klar og vi har illustrationer af mere end 85% af alle frimærkepengene.